Entré Scenen klar til nye udfordringer på Brobjergskolen

16. maj En kommentar
Pressemeddelelse

Der hersker i sagens natur stor glæde på Entré Scenen over at være udvalgt af et dansefagligt råd til at lede dansescenen på Brobjergskolen, og at en enig magistrat i dag har tiltrådt indstillingen.

Med offentliggørelse af indstillingen vedrørende dansescenen, udtaler bedømmelsesudvalget:

Entré Scenen fremlægger en tydelig kunstnerisk profil. Der er kunstnerisk hjerte og integritet bag planerne for dansescenen. Det er tydeligt, at ledelsen har et stærkt ønske om at udvikle og fremme dansen i Aarhus samt skabe muligheder for skabende kunstnere for at udvikle sig.”

Og videre:

Bedømmelsesudvalget er overbevist om, at Entré Scenens ledelse har den professionelle ekspertise, det internationale netværk og de erfaringer med internationalt samarbejde, der skal til for at drive dansescene på det lille storbyteater.”

– ”Vi glæder os selvfølgelig over, at vores mangeårige erfaring med udvikling af scenekunst og teaterledelse tages til indtægt, og vi er stolte over, at bedømmelsesudvalget har mange rosende ord til vores ansøgning” siger Entré Scenens kunstneriske leder, Jesper de Neergaard.

Entré Scenens ledelse har været til to samtaler med bedømmelsesudvalget. Her blev vi stillet mange udfordrende spørgsmål og havde en konstruktiv dialog om dansekunsten og udviklingen af det århusianske dansemiljø.

På Entré Scenen har vi gjort os mange overvejelser, og vi har udviklet planer og tanker, som skal danne baggrund for det arbejde, der venter. Vi vil snarest muligt tage kontakt til først og fremmest det lokale dansemiljø, men også det nationale miljø for at finpudse planerne og lytte til behov og ønsker fra miljøet selv. Vi glæder os utroligt meget til dette samarbejde.

Dansemiljøet har brug for de allerbedste arbejdsbetingelser som overhovedet muligt.

Med en overtagelsesdato allerede d. 1. juli må vi kridte skoene mere end sædvanligt, og vi er parate til det store arbejde foran os. Vi er i fuld gang med at forberede opstarten, bl.a. den officielle åbning af den nye dansescene, som skal finde sted i begyndelsen af det nye år.

De venligste hilsner

Entré Scenen

Jesper de Neergaard, kunstnerisk leder – telefon 86 20 15 36/mobil 26 22 67 26

Jette Skjoldborg, administrativ leder

Jørgen skov, bestyrelsesformand

FAKTA:
 • d. 1. juli 2010 vedtog et enigt byråd (dog minus DF) et forlig (vedhæftet) om at sende dansescenen på Brobjergskolen i udbud.
 • d. 30. okt. 2010 offentliggøres udbudsteksten (vedhæftet), som også er vedtaget af et klart politisk flertal. Ansøgningsfristen blev sat til d. 3. januar 2011.
 • Et dansefagligt bedømmelsesudvalg nedsættes på anbefaling af Århus Kommunes Kulturudvalg. Bedømmelsesudvalget består af Kerstin Andersson, Thomas Eisenhardt og Åsa Söderberg, samt to repræsentanter fra forvaltningen: Ib Christensen og Lena Øvig. – Personerne i fagudvalget er anbefalet af Århus Kommunes Kunstråd, Statens Kunstråds Scenekunstudvalg og godkendt af Århus Kommunes Kulturudvalg.
 • d. 1. februar 2011 er Entré Scenen plus to andre ansøgere indkaldt til samtale med bedømmelsesudvalget.
 • d. 6. april 2011 er Entré Scenen som den eneste tilbageværende kandidat til sin anden samtale med bedømmelsesudvalget.
 • d. 16. maj 2011 Indstillingen fra bedømmelsesudvalget og rådmand Marc Perera Christensen om Entré Scenen som ny ledelse af dansescenen på Brobjergskolen behandles på magistratsmøde, og tiltrådt af en enig magistrat.

Hent forligsteksten her (.pdf)

Hent udbudsteksten her (.pdf)

 

 • Rikke Rohde siger:

  Kan man også får jeres forslag/plan at se? Altså det materiale der har dannet grundlag for byrådets beslutning. Det kunne være spændene at læse lidt om hvad I planlægger der skal ske.
  🙂 Rikke

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *