Entré Scenen tildeles Lille Storbyteaterbevilling

Ved byrådsmødet i går, vedtog Aarhus Kommunes byråd at tildele Entré Scenen en lille storbyteaterbevilling.

Det drejer sig om den lille storbyteaterbevilling, der, jf. udbudsmaterialet, er tilknyttet Dansescenen på Brobjergskolen i Aarhus.

Hør hele debatten fra byrådssalen d. 25/5 2011 her (varighed 52 min.):

Dansescenen i Aarhus – lille storbyteater

Indstilling

At 1) den ledige storbyteaterbevilling tildeles Entré Scenen (som forventes at skifte navn og herefter benævnes den nye dansescene) med Sceneinstruktør, Cand. Phil. Jesper de Neergaard som kunstnerisk leder i en 4-årig periode fra 1. juli 2011

At 2) Koreografisk Center Archauz’ hidtidige driftstilskud på ca. 4,25 mio. kr. årligt inkl. det statslige tilskud i medfør af Kulturaftalen, med virkning fra 1. juli 2011 overføres til den nye dansescene

At 3) Kultur og Borgerservice bemyndiges til at indgå en fireårig aftale med den nye dansescene med virkning fra 1. juli 2011

At 4) Rådmanden for Kultur og Borgerservice bemyndiges til at godkende vedtægtsændringer for Entré Scenen i forbindelse med overtagelse af dansescenen, med henblik på fremsendelse af vedtægterne til endelig godkendelse i Civilstyrelsen, idet det forudsættes, at Kunstrådets Scenekunstudvalg godkender Entré Scenen som lille storbyteater.

Resume af forløbet

Den lille storbyteaterbevilling, der er tilknyttet Dansescenen i Aarhus bliver ledig pr. 1. juli 2011.

Den 1. juli 2010 blev der mellem fem af Byrådets partier indgået forlig vedrørende storbyteaterbevillingen og dansescenen. Forligspartierne (j.fr. bilag 1 består de af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre og det Det Konservative Folkeparti) var enige om, at dansesatsningen, som formuleret i kulturforliget, er vigtig for Aarhus.

For at sikre en dansescene på et internationalt niveau enedes forligspartierne desuden om at sikre dansescenen i Aarhus med tilhørende storbyteaterbevilling.

Det blev besluttet at gennemføre en åben ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 3. januar 2011 med henblik på, at vinderen overtager bevillingen og scenen pr. 1. juli 2011. Tildeling af bevillingen skal godkendes af Byrådet.

I fællesmøde mellem forligskredsen og Kunstrådet den 7. september 2010 blev annonceteksten samt principperne for sammensætningen af et bedømmelsesudvalg til dansescenen godkendt, og Rådmanden for Kultur og Borgerservice godkendte herefter den konkrete sammensætning af det bedømmelsesudvalg, som Kulturforvaltningen i samråd med Statens Scenekunstudvalg og Kunstrådet i Aarhus indstillede.

Bedømmelsesudvalget bestod af fem medlemmer – tre professionelle fagdommere og to repræsentanter fra Kulturforvaltningen. Der var således et flertal af fagdommere i udvalget for at vægte den kunstneriske kvalitet i bedømmelsen af ansøgningerne.

Ved ansøgningsfristens udløb den 3. januar 2011 var der indkommet fem ansøgninger til scenen. Bedømmelsesudvalget inviterede Entré Scenen og to andre ansøgere til samtaler, som blev afholdt den 1. februar 2011.

Entré Scenen blev inviteret til en yderligere, uddybende samtale, som blev afholdt den 6. april 2011.

Efter denne anden samtale med Entré Scenen indstillede bedømmelsesudvalget Entré Scenen (som forventes at skifte navn) til at overtage dansescenen.

Ifølge den oprindelige tidsplan var det forventet, at nærværende indstilling kunne forelægges Byrådet til godkendelse i februar måned 2011. Med den noget senere behandling af denne indstilling, vil Kultur og Borgerservice ikke i den 4-årige kontrakt kunne stille krav om et fuldt program for den første sæson, hvorfor der, efter forhandling med Entré Scenen, vil kunne ske en justering af driftstilskuddets størrelse i denne sæson.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *